The Dutch software company eLoo joins Total Specific Solutions

Mar 15, 2024 Netherlands
Back to all insights
Total Specific Solutions ("TSS") has acquired the Dutch software company eLoo B.V. ("eLoo.") TSS has software companies that focus on the educational vertical in Portugal, Sweden, Germany, France, and Poland.

eLoo is one of the market leaders in quality development in the Dutch educational sector. The eLoo platform consists of modules for lesson observations, professional development, school surveys, and an analysis module for all the data. The modules allow schools to test teachers and their professional development based on defined standards. They can request feedback from colleagues, supervisors, and students. The overarching analysis module shows the collected data compared to each other and with other schools. Together, these modules provide a better insight into educational development, quality assurance, and strategic personnel policy.

Abdelmoula Salah, General Manager at TSS, said: "We are proud to welcome eLoo to TSS. We already have a thorough knowledge of the educational sector internationally, but this is our first software company in the Netherlands that focuses entirely on this vertical. The eLoo team has in-depth knowledge of the market. They have developed a platform that responds well to the needs of their sector in collaboration with schools. Their reputation as pioneers and their pragmatic market approach seamlessly fit with TSS's vision. I look forward to welcoming the eLoo team to TSS and working together to continue building on the mission to accelerate quality development in education."

Kim Höppener, Managing Director and former co-owner: "There was a great need in the market for digital tooling that enables educational organizations to gain insight into the quality of their teachers and education. In recent years, we have developed a platform to support schools with their educational development and quality, and strategic personnel policy. We are proud of the result, and the time has come for eLoo to take the next step. In TSS we found a party that matched our vision. We will now become an independent business unit within TSS and have access to all of its knowledge on running successful software companies. In addition, Abdelmoula and his colleagues are ready to guide us and share their insights. As part of TSS, we have the clout to realize the next growth phase of eLoo."

Math van Loo, Account Manager and former co-owner: " Kim and I started eLoo in 2013 through our involvement with the educational sector. We are proud of where we are after 10 years. eLoo exemplifies what a passionate group of industry experts can accomplish. We have already achieved a lot, but we also see many opportunities that we want to develop further. In TSS, we have found an owner for life, perfectly fitting our image of a partnership with a long-term vision. This enables us to support our customers better and allow our employees to grow."

Martin van den Oetelaar, Financial Manager and former co-owner: "I am proud of our leading role within the educational sector. We have achieved this through our dedicated and innovative team and customers who think along with us, which are also paramount to TSS. Now, we are an independent business unit within the group, and we can use the large library of best practices and experiences from all TSS companies. It promises to be an instructive period for our company."

eLoo B.V. (eLoo)
eLoo was founded by Math van Loo and Kim Höppener in 2013 out of a passion for quality development in education. The company provides a platform that enables schools to stimulate the quality of their educational process and the professional development of teachers. eLoo now serves more than 600 schools throughout the Netherlands and Belgium.

--- Dutch release ---

Het Nederlandse software bedrijf eLoo sluit zich aan bij Total Specific Solutions

Total Specific Solutions ("TSS") heeft het Nederlandse softwarebedrijf eLoo B.V. ("eLoo") overgenomen. TSS heeft softwarebedrijven die zich richten op de educatieve sector in Portugal, Zweden, Duitsland, Frankrijk en Polen.

eLoo is een van de marktleiders voor kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs in Nederland. Het eLoo platform bestaat uit modules voor lesobservaties, professionele ontwikkeling, schoolenquêtes en een module voor de analyse van alle data. De modules maken het mogelijk op basis van gedefiniëerde standaarden docenten en hun professionele ontwikkeling te toetsen. Daarnaast kunnen zij feedback opvragen bij collega’s, leidinggevenden en leerlingen.  De overkoepelende analysemodule toont de verzamelde data in relatie met elkaar en andere scholen. Samen geven deze modules beter zicht op onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en het strategisch personeelsbeleid.

Abdelmoula Salah, General Manager bij TSS: "We zijn trots om eLoo bij TSS te verwelkomen. Wij hebben al een gedegen kennis van de onderwijssector op internationaal vlak, maar dit is ons eerste software bedrijf in Nederland dat zich volledig richt op deze markt.  Het team van eLoo heeft diepgaande kennis van de markt. In samenwerking met  scholen hebben zij het platform ontwikkeld dat goed inspeelt op de behoefte van hun sector. Hun reputatie als pioniers in combinatie met hun pragmatische marktbenadering sluit naadloos aan bij de TSS aanpak. Ik kijk ernaar uit om het eLoo-team binnen TSS te verwelkomen en samen verder te bouwen aan de missie om de kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs te versnellen."

Kim Höppener, Directeur en voormalig mede eigenaar: "Er was een grote behoefte in de markt naar digitale instrumenten waarmee onderwijsorganisaties zelf de kwaliteit van hun docenten en onderwijs inzichtelijk krijgen. De afgelopen jaren hebben wij een platform ontwikkeld om scholen te ondersteunen met hun onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en het strategisch personeelsbeleid. Wij zijn trots op het resultaat en de tijd was aangebroken om een volgende stap te zetten met eLoo. In TSS hebben wij een partij gevonden die aansluit bij onze visie. Wij worden nu een onafhankelijke business unit binnen TSS en krijgen toegang tot de kennis die TSS al heeft opgebouwd over het leiden van een succesvol softwarebedrijf. Daarnaast staan Abdelmoula en zijn collega’s klaar om ons te begeleiden en hun ervaring met ons te delen. Als onderdeel van TSS hebben wij de slagkracht om de volgende groeifase van eLoo te realiseren."

Math van Loo, Accountmanager en voormalig mede-eigenaar: "Kim en ik zijn in 2013 vanuit betrokkenheid bij het onderwijs gestart met eLoo. We zijn trots dat we 10 jaar na oprichting hier staan. eLoo is een voorbeeld van wat een gepassioneerde groep sectorexperts kan bereiken. We hebben al veel bereikt en zien ook nog veel kansen voor verdere ontwikkeling.  In TSS hebben wij een eigenaar gevonden, die perfect past bij ons beeld van een partnerschap met een langetermijnvisie. Dit stelt ons in staat om onze klanten nog beter te ondersteunen en onze medewerkers te laten groeien."

Martin van den Oetelaar, Financieel manager voormalig mede-eigenaar: "Ik ben trots op onze leidende rol binnen de onderwijssector. Dat hebben wij bereikt door een toegewijd en innovatief team en klanten die met ons meedenken, twee zaken die ook bij TSS hoog in het vaandel staan. Vanaf nu zijn wij een zelfstandige business unit binnen de groep en kunnen wij gebruik maken van een grote bibliotheek aan best practices en ervaringen van alle TSS bedrijven. Het belooft een leerzame periode voor ons bedrijf te worden."

eLoo B.V. (eLoo)
eLoo is in 2013 ontstaan uit passie voor kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs en werd opgericht door Math van Loo en Kim Höppener. eLoo levert een platform dat scholen in staat stelt de kwaliteit van hun onderwijsprocess en professionele ontwikkeling van onderwijzers te stimuleren. Inmiddels bedient eLoo ruim 700 scholen in Nederland en België.

Als u eigenaar bent van een bedrijf dat software maakt voor een verticale markt en meer wilt weten over samenwerken met TSS, neem dan contact op met:

Stefan Wismeijer
M&A TSS
Telefoon: +31 6 28 54 81 27
Email: s.wismeijer@tss-vms.com eloo.nl Share: