Total Specific Solutions has acquired Formelio B.V., a healthcare solution provider

Apr 16, 2024 Netherlands
Back to all insights
The Dutch healthcare solution provider Formelio B.V. has joined Total Specific Solutions ("TSS"). With this acquisition, TSS has extended its healthcare proposition to include a personal health domain and a professional care network environment that supplements its existing solutions.

Formelio’s patient and care platform is an independent and innovative healthcare solution for both professionals and citizens to manage all health journeys and data securely. This platform allows citizens to retrieve data from their care providers in one single site and add additional information themselves. It consolidates information from GPs, pharmacies, hospitals, and other providers into one integrated overview for a patient and healthcare professional. The platform is based on modern technology and national and international standards. It offers a holistic approach to healthcare, collaborating with stakeholders across all domains to ensure that the solution meets the needs of practitioners and citizens alike.

Dorinda van Oosten, General Manager at TSS: "Formelio has been partnering with several of our existing TSS companies for some time now. Further strengthening and deepening these partnerships will benefit both our current customers and the patients they serve. It allows citizens to be part of their own care process as they can add valuable information. And within their personal environment, citizens can access other apps to help them manage their health. Having one single platform for all your health really simplifies your life. It is now much easier to monitor.
I am excited to have Formelio join TSS. Their solution is truly additional to ours, and it fits our vision for healthcare in the future, where citizens play an active role. I am looking forward to helping Tristan Garssen, Managing Director Formelio, and his team familiarize themselves with the TSS practices.”

Co-founder Hans Niendieker will leave the Formelio organization to focus on new healthcare transformations. Hans Niendieker: "My creation, Formelio, will be well taken care of. We found a perpetual owner in TSS, meaning that TSS buys once and holds forever, and running a decentralized model is one of its fundamental values. Being an independent business unit of TSS will give Formelio a solid foundation on which to build the next phase. I have full confidence in Tristan Garssen as Managing Director to lead Formelio into the future as part of TSS. This allows me to completely immerse myself in my main job and mission, being the CEO of HINQ."

Tristan Garssen, Managing Director Formelio: “I am ready for the future as part of TSS. Joining TSS gives us the opportunity to improve the way we address citizens and their healthcare needs and get even closer to our customers. Now, we will have access to the TSS best practices, new sparring partners, and insights. Having the backing of a large software company will allow us to accelerate our plans for the future and enter the next phase of maturity so that we are on the right track to achieve our growth ambitions. It will be a change but an exciting one, and I look forward to developing Formelio further within TSS with the help of my team and Dorinda van Oosten.”

Formelio

Formelio offers online solutions for citizens to have control over their care and healthcare. IVIDO is their best-known solution, which connects a network of different care providers to create a single entry point for most healthcare matters to citizens. The majority of all important care providers, including GP practices, hospitals, care institutions, mental care providers, and ambulance services, connect to the Formelio platform. The company was founded in 2017 and is located in The Hague.

-- Dutch version --

Total Specific Solutions heeft Formelio B.V., een softwarebedrijf in de zorgsector overgenomen

Het Nederlandse softwarebedrijf Formelio B.V. actief in de zorgsector, heeft zich aangesloten bij Total Specific Solutions ("TSS"). Met deze overname van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor burgers en een professionele zorgnetwerkomgeving versterkt TSS haar positie in deze sector.

Formelio’s patiënten- en zorgplatform is een onafhankelijke en innovatieve zorgnetwerkomgeving. Hier kunnen burgers en zorgprofessionals samenwerken in de gezondheidszorg, waarbij de persoonlijke data van een persoon veilig kan worden beheerd. Dit platform stelt patiënten in staat hun data bij de zorgverleners op één plek te bekijken en biedt hen de mogelijkheid additionele gegevens toe te voegen. Het consolideert informatie van huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in een geïntegreerd overzicht voor zowel de patiënt als de zorgprofessional. Het platform is gebaseerd op de moderne technologie en nationale en internationale standaarden. Het biedt een holistische benadering van de gezondheidszorg, waar belanghebbenden uit verschillende domeinen samenwerken zodat het platform voldoet aan de behoeften van de patiënten en de zorgsector.

Dorinda van Oosten, General Manager bij TSS: "Formelio werkt al een tijd samen met een aantal van onze TSS bedrijven. Het verder versterken van deze samenwerkingen en relaties komt onze huidige klantenkring en alle patiënten die zij bedienen ten goede. Het platform stelt burgers in staat onderdeel te zijn van hun eigen zorg en beheerder te zijn van hun eigen gezondheidsdata en hieraan waardevolle informatie toe te voegen. Ook kunnen ze apps toevoegen om hun persoonlijke gezondheid te managen. Het is zoveel makkelijker jouw zorg en welzijn te managen en monitoren als het allemaal op één platform staat.

Ik ben blij dat Formelio zich bij TSS heeft aangesloten. Hun platform is complementair aan onze bestaande oplossingen en het sluit goed aan op onze visie voor de toekomst van de zorg, waar personen een actieve rol in hun eigen gezondheid spelen. Ik kijk er naar uit om Tristan Garssen, Managing Director van Formelio, en zijn team bekend te maken met TSS en onze inzichten.”

Mede-oprichter Hans Niendieker zal de Formelio organisatie verlaten om zich op nieuwe transformaties in de gezondheidszorg te richten. Hans Niendieker: “Mijn creatie Formelio heeft een goede nieuwe eigenaar gevonden in TSS. TSS koopt eenmalig en behoudt voor het leven, waarbij het decentrale model hoog in het vaandel staat. Dit geeft Formelio, als onafhankelijke business unit binnen TSS, een solide basis waarop zij de volgende fase kan bouwen. Ik heb het volste vertrouwen in Tristan Garssen, de managing director, om Formelio als onderdeel van TSS de toekomst in te leiden. Dit geeft mij de ruimte om mij volledig te richten op mijn visie en taak: CEO zijn van HINQ.”

Tristan Garssen, Managing Director Formelio: “Ik heb zin in de toekomst, nu we als onderdeel van TSS de mogelijkheid hebben om met ons platform in te spelen op de behoeften van klanten en verder te verbeteren met de inzichten en werkwijzen van TSS. Nu wij de steun hebben van een grote softwareonderneming kunnen wij het bedrijf naar een volgende fase van volwassenheid tillen en onze groeiambitie versnellen. Ik kijk er naar uit om Formelio samen met mijn team en Dorinda van Oosten verder te ontwikkelen binnen TSS.”

Formelio

Formelio levert online software oplossingen waarmee personen controle over hun eigen gezondheid en zorg krijgen. Hun bekendste oplossing IVIDO verbindt een netwerk van verschillende zorgaanbieders om een enkel toegangspunt te maken voor patiënten, dat bijna alle gezondheids- en zorgzaken omvat. Het meerendeel van alle zorgaanbieders is verbonden met het Formelio platform, zoals huisartsen, ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg, GGZ instellingen en ambulance diensten. Het bedrijf is in 2017 opgericht en gevestigd in Den Haag. Ga voor meer informatie naar de website: www.formelio.nl.

Als u eigenaar bent van een bedrijf dat software maakt voor een verticale markt en meer wilt weten over samenwerken met TSS, neem dan contact op met:
Dennis Paijmans
Manager M&A and Business Development
Tel: +31 6 153 561 78
Email: d.paijmans@tss-vms.com

  www.formelio.nl Share: