Om oss

Total Specific Solutions har i Europa 110+ oberoende affärsenheter som arbetar med mjukvara. För att de ska bli ledande inom sina respektive områder erbjuder vi dem ekonomisk trygghet, strategisk vägledning och delar med oss av vår best practice. Hos TSS har fokus alltid legat på att förenkla vardagen för våra kunder. Vi vill hjälpa er att arbeta effektivt, nå utsatta mål och öka ert affärsvärde. Detta kan vi bidra till genom att erbjuda intelligenta, användarvänliga, smidiga och effektiva mjukvarulösningar. Lösningarna grundar sig på vår områdesexpertis vilken ger oss en god förståelse för dynamiken i var och en av de vertikala marknader vi verkar inom. Under våra verksamma år har vi märkt att företag gärna tar hjälp av erfarna och ansedda domänspecialister när de vill utveckla verksamhetskritiska program- eller mjukvarulösningar. Varje TSS-avdelning utgör sådan specialisthjälp. Detta är också orsaken till att vi har kunnat bygga upp långvariga relationer med många av våra kunder, vissa har varit med oss i 20–40 år. Vi levererar ett mervärde genom de tjänster och produkter som våra klienter i sin tur erbjuder sina kunder.

Vårt team

TSS har sitt huvudkontor i Nederländerna och vi har mer än 3.900 motiverade och kunniga anställda i Europa. Det är våra anställdas färdigheter, drivkraft och kunskap som får vår verksamhet att gå runt. Detta i kombination med ett enastående kundfokus, en smittande entusiasm och en vilja att ständigt förbättras, gör att vi kan skapa effektiva och mjukvarulösningar som säkerställer driften av våra kunders verksamheter. Våra anställda är människor som gör skillnad! Via TSS Academy kan vi ge våra anställda de verktyg och den kunskap som krävs för att de kontinuerligt ska uppdatera sin kompetens och förbättras. Våra team skapar verksamhetskritisk företagsmjukvara samt tjänster som värderas högt av både våra kunder och deras kunder.

Vår vision

För att tillföra värde till alla våra vertikala marknader fokuserar TSS på att:

  • Skapa marknadsledande mjukvarulösningar.
  • Uppmuntra våra skickliga medarbetare att växa, utvecklas och nå framgång.
  • Attrahera och behålla de bästa och kunnigaste människorna inom de branscher vi arbetar med.
  • Hitta, förvärva och utveckla fantastiska företag.

Genom att förverkliga ovanstående mål och samtidigt behålla ett stadigt fokus på kundtjänst, innovativa produkter, kvalitet och teknik, blir vi till den bästa mjukvaru- och tjänsteleverantören på alla de vertikala marknader som vi levererar till.

Total Specific Solutions söker ständigt efter nya förvärv som kan tillföra värde till våra nuvarande vertikala marknader. Som en del av Constellation Software Inc. (CSI), ett av Nordamerikas största och mest ansedda mjukvaruföretag, ser vi fram emot att utforska nya marknader och att ta del av alla fantastiska möjligheter som dyker upp.