Företagsförvärv

Bli en del av TSS idag och skörda förmåner

Om du frågar oss på Total Specific Solutions (“TSS”) räcker det inte med att köpa ett företag för att det ska bli en fungerande verksamhet. För att få företaget att växa måste du även investera i människor. På TSS jobbar vi med decentralisering av till beslutsfattande. Vi vet att det oftast är de anställda som jobbar ”på golvet” som rent konkret kan verksamheten bäst, därför bör de vara med och fatta viktiga beslut. Resultatet visar att det på så sätt blir ett beslut som passar den egna kunden bäst. Vi på TSS följer också en ”köp och behåll för alltid”-strategi, och vi utmanar anställda på våra företag att varje dag göra nya saker och hitta nya lösningar.

TSS är den europeiska verksamhetsgruppen för Constellation Software Inc. (CSI), världens största och mest erfarna företag inom mjukvara för vertikala marknader. TSS fokus ligger på att öka värdet på var och en av våra vertikala marknader genom att:

  • Hitta, förvärva och utveckla fantastiska företag
  • Attrahera och behålla de bästa och kunnigaste människorna inom de branscher vi arbetar med
  • Uppmuntra våra skickliga medarbetare att växa, utvecklas och nå framgång
  • Skapa marknadsledande mjukvarulösningar

Att bli en del av TSS-gruppens verksamhet innebär att ett företag förvärvas och får tillgång till det bästa av två världar. Vi erbjuder både kunskap och ekonomisk stöttning från ett stort företag samtidigt som vi arbetar efter den decentraliseringsmodell som låter väletablerade varumärken förbli intakta. Ditt företag och dina anställda får möjlighet att lära av och dela kunskaper med både andra ledande mjukvaruföretag och personer med expertis inom den vertikala mjukvarumarknaden. Det kanske viktigaste av allt är att våra mest värdefulla tillgångar – våra anställda – får lära sig, växa och överträffa sig själva.

På Total Specific Solutions tycker vi att det är spännande att utforska nya vertikala marknader och geografiska områden när fantastiska möjligheter dyker upp. Vi söker därför ständigt efter nya tillfällen att expandera till nya geografiska områden, och att tillföra värde till våra vertikala marknader.

För mer information, kontakta vårt M&A-team.