What makes TSS different from other investors?

Nov 13, 2023 Netherlands
Back to all insights
 

Total Specific Solutions (TSS) provides software and services within vertical markets, both public and private. We do this by acquiring leading players around the world and helping them grow and prosper. For example, since 2014, we have acquired more than 160 companies in 24 vertical markets. We have also been part of Constellation Software Inc. (CSI) since 2014, with more than 900 software companies worldwide.

Now, there are many (different) investors interested in acquiring software companies. What makes TSS different?

 

Perpetual ownership


TSS differs from many other investors because of our buy-and-hold-forever strategy. Most investors, including many private equity and venture capital firms, buy a software company with the goal of reselling it at a profit after a few years. They focus on the short term. This is often at the expense of relationships with customers and employees.

As a perpetual owner, TSS focuses on the long term. Because we never sell purchased software companies, we can work on sustainable growth, not only for the company but also for the employees.

 

Autonomy


A leading software company in a vertical market stands out on a number of factors: focus, industry knowledge, passion for the product, and good, often long-term relationships with customers. This is the reason why we do not integrate acquired companies into our own brand but leave the company's brand, identity, and culture intact. Also, TSS does not seek to take over the day-to-day operations; the existing management team remains in the driver's seat.

"Entrepreneurs who sell their business to TSS know that the business will have a good and permanent home. We don't believe in short-term gain, so we're not going to do anything crazy with the company. This includes keeping the company autonomous and keeping the management team in place. After all, the incumbent management knows best how the company works. What we will do is help them continue to grow the company in a healthy way."
Chris Nugteren - Portfolio Manager Legal & Finance at Total Specific Solutions

 

Best practices


In addition, TSS sets itself apart from many other investors by giving employees the opportunity to learn from other companies in the TSS network. One way we do this is through leadership programs, best practice days, and summits, where leadership teams from around the world come together with the goal of learning from each other. However, companies also share best practices with each other independently of meetings.

"In our network, I sometimes call it an ecosystem; there are more than 135 software companies that are all active in a very specific vertical market. Sooner or later, all those companies struggle with the same challenges. There's always a company you can learn something from. So sharing best practices is a very important part of our strategy."

 

Personal growth


In addition, TSS distinguishes itself from many other investors by investing heavily in the development of management teams and employees. Through TSS Academy, we give them the tools to grow, innovate and succeed. In this way, development and success go hand in hand.

If you are interested in finding out more about TSS and what it could offer your company, specifically in the legal vertical, then reach out to Chris Nugteren (c.nugteren@tss-vms.com).

-- Dutch article --


Wat maakt TSS anders dan andere investeerders?


Total Specific Solutions levert software en services binnen verticale markten, zowel in het publieke als het private domein. Dat doen we door over de hele wereld toonaangevende spelers over te nemen en deze te laten groeien en floreren. Zo hebben we sinds 2014 meer dan 160 bedrijven overgenomen, in 24 verticale markten. Ook zijn we sinds 2014 onderdeel van Constellation Software Inc. (CSI), met meer dan 900 softwarebedrijven wereldwijd.

Nu zijn er veel (verschillende) investeerders die geïnteresseerd zijn om softwarebedrijven over te nemen. Wat maakt TSS anders?

 

Perpetual ownership


TSS onderscheidt zich van veel andere investeerders door onze ‘buy-and-hold-forever’ strategie. De meeste investeerders, waaronder veel private equity- en durfkapitaalbedrijven, kopen een softwarebedrijf met het doel om het na een aantal jaar met winst door te verkopen. Zij richten zich op de korte termijn. Vaak gaat dit ten koste van de relatie met klanten en medewerkers.

Als ‘perpetual owner’ richt TSS zich juist op de lange termijn. Omdat we aangekochte softwarebedrijven nooit meer verkopen, kunnen we werken aan duurzame groei. Niet alleen van de onderneming, maar ook van de medewerkers.

 

Autonomie


Een toonaangevend softwarebedrijf in een verticale markt onderscheidt zich op een aantal factoren: focus, branchekennis, passie voor het product en goede, vaak langdurige relaties met klanten. Reden waarom we aangekochte bedrijven niet integreren in een eigen merk, maar het merk, de identiteit en de cultuur van het bedrijf intact laten. Ook streeft TSS er niet naar om de dagelijkse bedrijfsvoering over te nemen, het bestaande managementteam blijft in de ‘drivers seat’.

“Ondernemers die hun bedrijf aan TSS verkopen weten dat het bedrijf een goed en permanent onderkomen krijgt. Wij geloven niet in kort gewin en gaan dus ook niets geks met het bedrijf doen. Dit betekent onder meer dat het bedrijf autonoom blijft en het managementteam in stand blijft. Het zittende management weet tenslotte het beste hoe het bedrijf werkt. Wat wij gaan doen, is ze helpen om het bedrijf op een gezonde manier door te laten groeien.”
Chris Nugteren - Portfolio Manager Legal & Finance bij Total Specific Solutions

 

Best practices


Daarnaast onderscheidt TSS zich van veel andere investeerders door medewerkers te laten leren van andere bedrijven uit het netwerk van TSS. Dat doen we onder meer met leiderschapsprogramma’s, best practice days en summits waarbij leiderschapsteams uit de hele wereld bij elkaar komen, met als doel om van elkaar te leren. Maar ook los van bijeenkomsten delen bedrijven best practices met elkaar.

“In ons netwerk, ik noem het ook wel eens een ecosysteem, zitten meer dan 160 softwarebedrijven die allemaal actief zijn in een hele specifieke verticale markt. Al die bedrijven stoeien vroeg of laat met dezelfde uitdagingen. Dan zit er altijd wel een bedrijf bij waar je iets van kunt leren. Het delen van best practices is dus een heel belangrijk onderdeel van onze strategie.”

 

Persoonlijke groei


Daarnaast onderscheidt TSS zich van veel andere investeerders door veel te investeren in de ontwikkeling van managementteams en medewerkers. Via TSS Academy geven we hen de tools om te groeien, innoveren en slagen. Op die manier gaan ontwikkeling en succes hand in hand.

Ben je geïnteresseerd om meer te weten over de mogelijkheden binnen TSS voor jouw bedrijf, specifiek voor juridische en financiële sectoren, neem dan contact op met Chris Nugteren (c.nugteren@tss-vms.com).  Share: