The Dutch software company Advisor Software Solutions joins Total Specific Solutions

Apr 03, 2023 Netherlands
Back to all insights
Total Specific Solutions (“TSS”) expands its position in the horticultural sector by acquiring the Dutch software company Advisor Software Solutions B.V. (“Advisor”). Advisor is the supplier of a fully integrated ERP solution Match Online. Advisor is the fourth company in TSS’s agricultural portfolio next to ALFA PRO, TSD, and Passfield.

Advisor mainly targets wholesalers in the horticultural sector but also has auctions and nurseries as customers. The company offers its customers a complete solution for the operational processes with Match Online ERP and webshop. The software ensures a quick and efficient execution of the sales process and offers customers complete insight into and grip on their stock. Plus, they can enter customer-specific logistical and settlement agreements once, which the software then takes into account. On top of the ERP module, Advisor provides a multi-lingual webshop enabling customers to serve their market even quicker and more efficiently.

Joost van Haarlem, Portfolio Manager at TSS: "With the acquisition of Advisor, TSS has gained a broad base in horticulture. This sector has a large international market, is continuously in motion, and is challenged to deliver products correctly and fresh to the clients. The software companies in our portfolio can learn from each other by sharing best practices and becoming even more customer-focused. This is especially needed now as the market is consolidating, and the supply chain is shortening, resulting in changing demands of the ERP and software suppliers. Ab Haveman, founder and previous owner, has built a successful company and now hands over the reins to the new managing director Edwin Holleboom.
I look forward to guiding Advisor to a successful future within TSS together with Edwin and his team."

Ab Haveman:" My team and I have built a software solution for our clients that we can be proud of. It provides our customers with all their needs so they can service their national and international clients quickly and efficiently. Director Bert van Beek has managed the operations for the last few years. Now for both of us, the time has come to take the next step.
I have found a perpetual owner specialized in running successful software companies in TSS. Our company will maintain its identity, which our customers and employees will appreciate. As part of this large group, our colleagues will gain insights into expertise and proven methods regarding software-related areas you don't have access to as a small company. This will be an enormous enrichment.
I am pleased to pass the directorship to Edwin Holleboom, and I am sure that he and the team will bring Advisor to new heights as part of TSS."

Advisor Software Solutions
Advisor Software Solutions targets the horticultural sector with its Match Online ERP and Webshop software solutions. This sector in the Netherlands focuses primarily on an international market, meaning that software is a must for all operational processes, and a customer-friendly multi-lingual webshop is highly valued. Most employees of Advisor have experience in horticulture. The company is headquartered in Mijdrecht, the Netherlands.

If you are an owner of a Vertical Market Software company and you would like to know more about joining TSS, please contact:
Niels Broekhuis
Investment Director
Phone: +31 (0)6 25 17 70 36
Email: n.broekhuis@tss-vms.com

---- NL Version ----

Het Nederlandse softwarebedrijf Advisor Software Solutions sluit zich aan bij Total Specific Solutions  

Nieuwegein/Mijdrecht, 3 april 2023. Total Specific Solutions (“TSS”) breidt haar positie in de sierteelt markt uit met de acquisitie van het Nederlandse software bedrijf Advisor Software Solutions B.V. (“Advisor”). Advisor is de leverancier van het volledig geïntegreerde ERP pakket Match Online. Naast ALFA PRO, TSD en Passfield is Advisor het vierde bedrijf in het portfolio van TSS voor deze sector.

Advisor richt zich voornamelijk op groothandelsbedrijven in de sierteelt en bedient ook kwekers en veilingen. Met Match Online en de gelijknamige webshop biedt Advisor haar klanten een complete oplossing voor de bedrijfsmatige processen. De software zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling van het verkoopproces en geeft de klant tevens maximaal inzicht en grip op de voorraad. Daarnaast kunnen klanten specifieke logistieke en verrekenafspraken eenmalig invoeren waar het systeem dan rekening mee houdt. Boven op de basis ERP module is er ook de meertalige webshop, waarmee klanten hun afzetmarkt nog sneller en beter kunnen bedienen.

Joost van Haarlem, Portfolio Manager bij TSS: "Met de aankoop van Advisor, heeft TSS inmiddels een brede basis in de sierteeltmarkt. Deze sector heeft een zeer grote internationale afzetmarkt en is sterk in beweging, met de blijvende uitdaging, om de producten vers en correct geleverd te krijgen bij de klanten. De bedrijven in onze portfolio kunnen nu van elkaar leren door het delen van best practices en nog klantgerichter worden, zeker nu door de consolidatie enerzijds en ketenintegratie anderzijds de eisen aan ERP en aan software leveranciers veranderen.
De oprichter en voormalige eigenaar Ab Haveman heeft een mooi bedrijf opgebouwd en draagt nu het stokje over aan de nieuwe managing director Edwin Holleboom. Ik zie er naar uit samen met Edwin en zijn team Advisor te begeleiden naar een succesvolle toekomst binnen TSS.”

Ab Haveman: “Mijn team en ik hebben een softwareoplossing voor onze klanten gebouwd waar wij met recht trots op mogen zijn. Het voorziet in alle behoeften om hun Nederlandse en internationale klanten snel en efficient te kunnen bedienen. De laatste jaren werd de operatie al geleid door directeur Bert van Beek. Nu is voor ons beiden de tijd gekomen voor de volgende stap. In TSS hebben wij een nieuwe permanente eigenaar en ook een directeur gevonden die gespecialiseerd is in het succesvol runnen van softwarebedrijven. Ons bedrijf behoudt haar eigen identiteit, wat onze klanten en werknemers zullen waarderen. Als onderdeel van deze grote groep, verkrijgen de collega’s inzichten in expertise en beproefde methodes op allerlei software gerelateerde gebieden waar je als een klein bedrijf geen toegang tot hebt. Dit zal een enorme verrijking zijn.
Ik draag met een goed gevoel het directeurschap over aan Edwin Holleboom en weet zeker dat hij en het team Advisor Software Solutions als onderdeel van TSS tot een nieuwe hoogte zullen brengen.”

Advisor Software Solutions
Advisor Software Solutions richt zich met haar software oplossingen Match Online ERP en webshop op de sierteelt sector. Deze sector in Nederland bedient voornamelijk een internationale markt waarbij software voor alle operationale processen een must is en een klantvriendelijke, meertalige webshop niet mag ontbreken. De meeste medewerkers in het bedrijf hebben ervaring in de sierteelt sector. Het bedrijf is gevestigd in Mijdrecht.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.advisorsoftware.nl.

  www.advisorsoftware.nl Share: