Total Specific Solutions acquires Copernicus Interchange Technology

May 15, 2023 Netherlands
Back to all insights
Total Specific Solutions ("TSS") has acquired the Dutch software company Copernicus Interchange Technology B.V. (“Copernicus”). With the acquisition of Copernicus, TSS further strengthens its extensive portfolio for healthcare solutions and data integration.

Copernicus is a software specialist with two flagship products. CoperniCare is a platform for track & trace, warehouse management, stock management and logistics for healthcare organizations and Niklas is a multi-vertical data integration platform. CoperniCare is an integrated platform that allows healthcare institutes and providers to manage their logistics, warehousing, and track & trace their medical devices, implants, disposables, instruments, and human tissue and stem cell registrations, etc., in order to provide compliance to applicable law and accreditations. Niklas provides generic integration services for businesses, predominantly in market segments such as logistics, retail & wholesale, software vendors, and healthcare.

Abdelmoula Salah, General Manager at TSS: "We're excited to announce that Copernicus has joined the TSS group. Their software solutions CoperniCare and Niklas are based on years of industry experience and expertise, helping customers optimize their workflows and streamline their processes. One of TSS’s main verticals is healthcare, and through the acquisition of Copernicus’ CoperniCare, we add a new mission-critical solution to our healthcare portfolio. The track & trace solutions for medical supplies, implants, disposables, instruments, medical equipment, human tissue, stem cells, etc., help medical facilities obtain insight into their inventory management and logistical processes. This is essential in providing optimal patient care. Data integration is crucial in today’s software environment, where more and more clients need insights into data from multiple sources quickly and 24/7. Copernicus is one of the industry leaders in this domain. I look forward to supporting Egbert Ellenkamp, Ruud Vrolijk, and the Copernicus team as they enter the next phase of their future as part of TSS.”

Egbert Ellenkamp, Managing Director and former co-owner: “Over the years, we have built a software company with two dedicated solutions. The time has come to take the next step, but for that, we needed the backing of a large partner. We preferred a long-term vision or owner rather than a short-term capital investment partner. We found TSS, a vertical market software group that is a perpetual owner of the businesses they acquire. This was what we were looking for; a company where we can build our future. We will be part of an international group specializing in running software companies for the long term. It will be an exciting new experience and environment, and we look forward to gaining new insights and sharing our knowledge.”

Ruud Vrolijk, Director and former co-owner: “Having the backing of TSS, a solid software group, is just what Copernicus needs to continue its growth path. I truly believe this will accelerate the creation of additional business opportunities for Copernicus and its employees. I look forward to supporting the integration of Copernicus within TSS.”

Copernicus Interchange Technology B.V. (Copernicus)

Copernicus was founded in 2000 and is a specialist in the area of data integration technology with clients ranging from SMEs to multinationals. The Niklas integration platform is an affordable and scalable middleware solution for integrations between systems, webshops, applications or trading partners. CoperniCare offers solutions for track & trace, inventory management, and logistical processes of essential medical items, which are of great importance to the patients’ safety and for running efficient medical facilities. Copernicus is located in Hoofddorp, the Netherlands.
More information can be found on the websites: https://www.copernicus.nl and https://copernicare.nl/

If you are an owner of a Vertical Market Software company and you would like to know more about joining TSS, please contact:
Stefan Wismeijer
M&A TSS
Phone: +31 6 28 548 127
Email: s.wismeijer@tss-vms.com

Dutch version

Nieuwegein/Hoofddorp, 15 mei 2023. Total Specific Solutions ("TSS") heeft het Nederlandse softwarebedrijf Copernicus Interchange Technology B.V. ("Copernicus") overgenomen. Met de overname van Copernicus versterkt TSS haar portfolio voor de gezondheidszorgsector en haar aanbod voor data integratie oplossingen.

Copernicus is een software specialist met twee producten. CoperniCare is het platform voor track & trace, voorraadbeheer en logistiek voor organisaties in de zorg en Niklas is een multi-vertical platform voor dataintegratie. CoperniCare is een geïntegreerd platform dat zorginstellingen en zorgverleners in staat stelt hun logistiek en voorraden te beheren, de track & trace van medische hulpmiddelen, zoals, implantaten, verbruiksartikelen, weefsel, apparatuur en stamcellen, volgens de vastgestelde wet- en regelgeving. Niklas biedt generieke integratiediensten voor bedrijven, voornamelijk in marktsegmenten zoals logistiek, retail & groothandel, softwareleveranciers en gezondheidszorg.

Abdelmoula Salah, General Manager bij TSS: "We zijn verheugd dat Copernicus zich bij TSS heeft aangesloten. Hun softwareoplossingen CoperniCare en Niklas zijn gebaseerd op jarenlange branchekennis en expertise. Ze helpen klanten hun workflows te optimaliseren en hun processen te stroomlijnen. Een van de belangrijkste verticale markten van TSS de gezondheidszorg. Met de overname van Copernicus's CoperniCare voegen we een nieuwe missiekritieke oplossing toe aan ons portfolio voor de gezondheidszorg. De track & trace-oplossingen voor medische benodigdheden, instrumenten, menselijk weefsel, implantaten en stamcellen helpen zorgorganisaties inzicht te krijgen in hun voorraad en logistieke processen. Dit is essentieel voor het leveren van optimale patiëntenzorg. Daarnaast is data-integratie en gegevensuitwisseling cruciaal in de huidige softwareomgeving, waar steeds meer klanten snel inzicht nodig hebben in gegevens uit meerdere bronnen en dit 24/7. Copernicus behoort tot de marktleiders op dit gebied. Ik kijk ernaar uit om Egbert, Ruud en het Copernicus-team te begeleiden terwijl ze de volgende fase als onderdeel van TSS ingaan."

Egbert Ellenkamp, Managing Director en voormalig mede-eigenaar: "In de loop der jaren hebben we een mooi en betrouwbaar softwarebedrijf opgebouwd met twee kern-oplossingen. De tijd is gekomen om de volgende stap te zetten, maar daarvoor hadden we de steun nodig van een grote partner. We geven de voorkeur aan een eigenaar met een langetermijnvisie. Hierin vonden wij TSS met haar strategie om nooit te verkopen. Dit is precies wat we zochten, een bedrijf waar we onze toekomst kunnen opbouwen; we zullen deel uitmaken van een internationale groep die gespecialiseerd is in het runnen van softwarebedrijven. We kijken ernaar uit om nieuwe inzichten op te doen en onze kennis te delen."

Ruud Vrolijk, directeur en voormalig mede-eigenaar: "De steun van TSS, een solide softwaregroep, is precies wat Copernicus nodig heeft om haar groeipad te vervolgen. Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe en interessante business mogelijkheden voor Copernicus, onze klanten, en onze medewerkers zal versnellen. Ik kijk ernaar uit om het integratieproces van Copernicus binnen TSS verder vorm te geven."

Copernicus Interchange Technology B.V. (Copernicus)

Copernicus is opgericht in 2000 en is gespecialiseerd in het gebied van data-integratietechnologie met klanten variërend van MKB-bedrijven tot multinationals. Het Niklas-integratieplatform is een betaalbare en schaalbare Enterprise Service Bus (ESB) voor integraties tussen systemen, webshops, applicaties of handelspartners. CoperniCare biedt oplossingen voor het volgen en traceren van voorraadbeheer en logistieke processen van essentiële medische items die van groot belang zijn voor de veiligheid van de patiënten en voor het efficiënt runnen van medische faciliteiten. Copernicus is gevestigd in Hoofddorp, Nederland.

Meer informatie is te vinden op de websites: https://www.copernicus.nl  en https://copernicare.nl/.

  www.copernicus.nl Share: