Dutch resource planning software company Paralax joins Total Specific Solutions

Oct 04, 2023 Netherlands
Back to all insights
Total Specific Solutions ("TSS") has acquired the Dutch software company Paralax B.V. ("Paralax"). This is the second supplier of workforce management software that joins TSS following Nostradamus. With its products Rostar CAS and Rostar Plan, Paralax focuses on verticals such as central and local governments, security companies, and healthcare.

Rostar CAS is an end-to-end software solution based on international standards and can be used for any planning situation, from simple to very complex. The solution helps planners with highly variable occupancies, flexible staff, and shifts. Furthermore, it ensures that the schedules adhere to the working hours laws and collective labor agreements. It offers the required checks, overviews, and management reports. Rostar PLAN is a collection of different tools to streamline and optimize processes. The tool helps planners with strategic resource challenges, such as dealing with absenteeism and outages or creating the ideal planning based on company-specific factors.

Abdelmoula Salah, General Manager at TSS: "We are pleased to welcome Paralax to TSS. With the acquisition of Paralax, we broaden our product portfolio within several key verticals, such as healthcare and central and local government. Solid, tight-fitting planning is of the essence for running a business optimally. If an organization or institution does not have solid planning, it could lose clients and revenue, while costs may spiral unnoticed. There are many details to consider when creating good planning; there are often complex circumstances, so companies require a solid and extensive software solution. We aim to support our existing clients with an extensive software portfolio that caters to all their software needs. Paralax fits in seamlessly. I look forward to guiding Dimitri Habich and the Paralax team in this new phase."

Dimitri Habich, Managing Director at Paralax: "We have worked hard to build Paralax during the past years. Today, we are a well-established company in resource planning that offers software and, as an expert partner, supports clients on a strategic, tactical, and operational level. The time has come for the next step, and we were looking for reinforcement to make that possible. Now, we have nearly 7000 TSS colleagues and are part of a software group where knowledge sharing is one of the critical building blocks for continuity and growth. This partnership opens the door to a new chapter for Paralax, its employees, and clients."

Frank Geerdes, Directeur at Eind Goed Al Goed B.V.: "After more than 40 years, it was time for the next phase, so we started searching for a new Paralax home. In TSS, we found a stable company experienced in mission-critical software. The policy to buy companies and hold them forever appealed to us. It is a good fit with our vision for the future of Paralax. And the fact that Paralax will continue as a company and commercial entity gives us security for the future of the employees and clients. We are excited that Paralax will continue its future as part of TSS and wish the team success with the next step."

Paralax B.V. (Paralax)

Paralax is an expert partner and software supplier for resource planning in the Netherlands, Belgium, and France. Since 1981, when Samuel Meijering founded Paralax, the company has helped organizations deploy people and services efficiently to achieve better business results. Paralax develops an extensive, modular software suite based on international planning standards that can be applied in simple to very complex planning situations. The company also takes care of an optimal implementation of the critical processes on strategic, tactical, and operational levels. Paralax has offices in Utrecht (the Netherlands) and Mechelen (Belgium). Belgian website: https://www.paralax.be

--- Dutch version ---

Nederlandse resourceplanning expert Paralax sluit zich aan bij Total Specific Solutions

Nieuwegein/Utrecht, 4 oktober 2023. Total Specific Solutions ("TSS") heeft het Nederlandse softwarebedrijf Paralax B.V. ("Paralax") overgenomen. Dit is na Nostradamus de tweede leverancier voor workforce management software die zich aansluit bij TSS. Paralax richt zich met haar producten Rostar CAS en Rostar PLAN op markten zoals (de)centrale overheden, beveiligingsorganisaties en de gezondheidszorg.

Rostar CAS is een uitgebreid softwarepakket gebaseerd op internationaal geldende planstandaarden en is geschikt voor simpele tot de meest complexe plansituaties. Het helpt planners met sterk wisselende bezettingen, flexibel personeel, ploegendiensten en regelgeving vanuit ATW en CAO. Daarnaast biedt het de gewenste controles, tellingen en management rapportages. Rostar PLAN is een verzameling van verschillende tools om de processen te stroomlijnen en optimaliseren. Denk aan een oplossing die rekening houdt met uitval, verzuim en externe factoren binnen roosters, of een oplossing die de best passende dienstenset maakt op basis van wegingsfactoren die organisatie specifiek zijn.

Abdelmoula Salah, General Manager bij TSS: “We zijn verheugd om Paralax te mogen verwelkomen bij TSS. Met de overname van Paralax verbreden wij ons productportfolio binnen een aantal van onze sleutelsectoren waaronder de gezondheidszorg en de (de)centrale overheid. Een goede, nauwsluitende planning is van groot belang voor een optimale bedrijfsvoering. Heeft een bedrijf of instelling dat niet, dan kunnen ze klanten en omzet verliezen en lopen de kosten vaak ongezien op. Er komt veel kijken bij het maken van een goede planning in vaak complexe omstandigheden. Bedrijven hebben hiervoor een solide en uitgebreide softwareoplossing nodig. Wij streven er naar om onze bestaande klanten te helpen met een uitgebreid softwareaanbod dat voorziet in al hun softwarebehoeften. Paralax past naadloos in dat portfolio. Ik kijk er naar uit om Dimitri en het Paralax-team te begeleiden in deze nieuwe fase."

Dimitri Habich, Managing Director bij Paralax: “De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het opbouwen van Paralax. Inmiddels zijn we een gerenommeerd bedrijf op het gebied van resourceplanning, dat naast software ook als kennispartner op strategisch, tactisch en operationeel niveau onze klanten bijstaat. Nu is het tijd voor de volgende stap en daarom zochten we versterking om die stap mogelijk te maken. Wij hebben nu ineens bijna 7000 collega’s en zijn onderdeel van een softwaregroep waar kennisdeling een van de belangrijkste bouwstenen voor continuïteit en groei is. Deze samenwerking opent de deur naar een nieuw hoofdstuk voor Paralax, de medewerkers en haar klanten."

Frank Geerdes, Directeur bij Eind Goed Al Goed B.V.: “Na ruim 40 jaar werd het tijd om uit te kijken naar de volgende stap, dus startte de zoektocht naar een nieuw onderkomen voor Paralax. In TSS vonden we een stabiele partij met ervaring op het gebied van missie kritische software. Het beleid om bedrijven te kopen en niet meer te verkopen sprak ons aan. Het past goed bij onze visie voor de toekomst van Paralax. Het feit dat Paralax als bedrijf en commerciële entiteit blijft voortbestaan sluit hier ook naadloos op aan en geeft ons zekerheid voor de toekomst voor de medewerkers en klanten. Wij zijn blij dat Paralax haar toekomst voortzet als onderdeel van TSS en wensen het team succes met deze volgende stap."

Paralax B.V. (Paralax)

Paralax is een kennispartner en softwareleverancier op het gebied van resourceplanning in Nederland, België en Frankrijk. Opgericht door Samuel Meijering in  1981 helpt Paralax sindsdien organisaties met het efficient inzetten van mens en middelen voor het behalen van betere bedrijfsresultaten. Paralax ontwikkelt een uitgebreid, modulair softwarepakket dat is gebaseerd op internationaal geldende planstandaarden en is geschikt voor simpele tot de meest complexe plansituaties. Ook draagt het zorg voor een optimale implementatie in de kernprocessen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Paralax heeft vestigingen in Utrecht, Nederland en Mechelen, België.

Meer informatie is te vinden op de websites: https://www.paralax.nl en https://www.paralax.be/ www.paralax.nl Share: