Perpetual ownership: what does that mean?

Jan 11, 2024 Netherlands
Back to all insights
Specific Solutions provides software and services within vertical markets in the public and private domains. We do this by acquiring leading players around the world and allowing them to grow and flourish. Since 2014, we have acquired over 160 companies in 24 vertical markets. Since 2014, we have also been part of Constellation Software Inc. (CSI), with more than 900 software companies worldwide.

Many (different) investors are interested in acquiring successful software companies. You are probably also regularly approached by these types of parties. In a previous article, we already explained what makes TSS different from many other investors. In this article, we will take a closer look at one of the elements mentioned: perpetual ownership. What does this mean exactly?

Perpetual ownership

Most investors, including many private equity and venture capital firms, buy a software company with the goal of reselling it for a profit after several years. As a result, they mainly focus on the short term. As a perpetual owner, TSS focuses on the long term. TSS uses a 'buy-and-hold-forever' strategy. This means that we buy companies never to sell them again. In practice, this means that:

  • We let member companies decide autonomously and determine their product and marketing strategy. As the founder of a successful software company, you have often spent years carefully building your company's brand, identity, and culture. These elements are a big part of the success, and we want to cherish them.

  • We leave the day-to-day operations with the company: the existing management team will almost always remain intact and autonomous, as these people have worked very hard in your company for years and know the customers and industry like no other. This means that they have an excellent understanding of which solutions the customers need.

  • We don't want to phase out your software, and we don't want to impose your (own) software on your customers. This means they do not have to deal with new systems and switching costs. Your customers will appreciate that continuity.

  • We focus on the sustainable growth of the company and, last but not least, the employees.


Our strength: driving growth

That last point is our strength: stimulating sustainable growth. How do we do that? Of course, by providing sufficient financial support. But also by using the power of data: because we have access to the data of more than 900 successful software companies within TSS and CSI, we can easily benchmark every purchased company. We do this based on a number of business ratios that we have developed ourselves. These ratios help us identify what your company is good at, where there is still room for improvement, and, in the latter case, which other companies within our ecosystem you can learn from.

Because we like to learn from each other. One-on-one and through our best practice days, management development programs, and leadership summits. We'll tell you more about that soon.

If you are interested in the possibilities within TSS for your company, specifically for legal and financial sectors, please get in touch with Chris Nugteren (c.nugteren@tss-vms.com).

--- Dutch article ---


Perpetual ownership: wat betekent dat nu echt?


Total Specific Solutions levert software en services binnen verticale markten, zowel in het publieke als het private domein. Dat doen we door over de hele wereld toonaangevende spelers over te nemen en deze te laten groeien en floreren. Zo hebben we sinds 2014 meer dan 160 bedrijven overgenomen, in 24 verticale markten. Ook zijn we sinds 2014 onderdeel van Constellation Software Inc. (CSI), met meer dan 900 softwarebedrijven wereldwijd.

Nu zijn er veel (verschillende) investeerders die geïnteresseerd zijn om succesvolle softwarebedrijven over te nemen. Waarschijnlijk word ook jij regelmatig door dit soort partijen benaderd. In een eerder artikel vertelden we al wat TSS anders maakt dan veel andere investeerders. In dit artikel gaan we dieper in op een van de in dat artikel genoemde elementen: perpetual ownership. Wat houdt dit nu precies in?

Perpetual ownership

De meeste investeerders, waaronder veel private equity- en durfkapitaalbedrijven, kopen een softwarebedrijf met het doel om het na een aantal jaar met winst door te verkopen. Daardoor richten zij zich vooral op de korte termijn. Als ‘perpetual owner’ richt TSS zich juist op de lange termijn. TSS hanteert namelijk een ‘buy-and-hold-forever’ strategie. Dit betekent dat we bedrijven aankopen om ze nooit meer te verkopen. In de praktijk betekent dit in principe dat:

  • Wij aangesloten bedrijven autonoom hun beslissingen laten maken en hun eigen product- en marketingstrategie laten bepalen. Als oprichter van een succesvol softwarebedrijf heb je vaak jarenlang zorgvuldig gebouwd aan het merk, de identiteit en de cultuur van je bedrijf. Deze elementen zijn vaak een groot onderdeel van het succes. Dat willen we koesteren.

  • Wij de dagelijkse bedrijfsvoering bij het bedrijf laten: het bestaande managementteam blijft vrijwel altijd intact én autonoom opereren. Want al die mensen die jarenlang keihard in jouw bedrijf hebben gewerkt kennen de klanten en de branche als geen ander. Dit maakt dat zij uitstekend snappen welke oplossingen die klanten nodig hebben.

  • We jullie software niet uitfaseren en ook geen (eigen) software aan je klanten willen opdringen. Zij krijgen dus niet met nieuwe systemen en overstapkosten te maken. Die continuïteit zullen je klanten waarderen.

  • We ons richten op de duurzame groei van het bedrijf en, niet te vergeten, de medewerkers.


Onze kracht: groei stimuleren

Want dat laatste punt is onze kracht: het stimuleren van duurzame groei. Hoe we dat doen? Uiteraard door voldoende financiële ondersteuning te bieden. Maar ook door gebruik te maken van de kracht van data: doordat we binnen TSS en CSI toegang hebben tot de data van meer dan 900 succesvolle softwarebedrijven, kunnen we ieder aangekocht bedrijf eenvoudig benchmarken. Dat doen we aan de hand van een aantal door onszelf ontwikkelde bedrijfsratio’s. Die ratio’s helpen ons te identificeren waar jouw bedrijf goed in is, waar er nog verbeteringen mogelijk zijn en, in dit laatste geval, van welke andere bedrijven binnen ons ecosysteem jullie kunnen leren.

Want dat leren van elkaar doen we graag. Eén-op-één, maar ook via onze best practice days, management developmentprogramma’s en op leiderschapssummits. Daarover vertellen we je binnenkort meer.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden binnen TSS voor jouw bedrijf, specifiek voor juridische en financiële sectoren, neem dan contact op met Chris Nugteren (c.nugteren@tss-vms.com).

image from Unsplash by Mina Rad. Share: